Aktuelt

Oprettelse af autorisation til skat

Fornyelse af autorisation til skat

Gudstjenester

Møder og arrangementer

Præstens side
Prædiken
Præstens julehilsen

Valgmenigheden skal have ny præst

Vores præst igennem godt 5 år, Hans Nørkjær Franch, har fået nyt embede i Aarhus Domkirke og fratræder derfor sin stilling i Lemvig Valgmenighed pr. 1. august 2021.

Vi vil gerne tage behørig afsked med vores afholdte præst. Derfor vil der blive holdt afskedsreception lørdag den 7. august - med gudstjeneste klokken 14.00 og efterfølgende traktement i Forsamlingsalen frem til omkring klokken 17.00.

Her vil der være mulighed for at sige et ordentligt farvel til præsten og hans familie.
Samme dag vil Hans også holde konfirmationsgudstjeneste for årets konfirmander klokken 11.00.

Lemvig og Omegns Valgmenighed
Bestyrelsen

Klik på billedet for at se annoncen i større format.


Er du interesseret i at vide mere om menigheden eller måske anmode om medlemskab, er du også velkommen til at kontakte præsten.
Se evt under Medlemskab i menuen til venstre.

Valgmenighedens kirke - Johanneskirken, ligger centralt i Lemvig By. Se kort


Genåbning:


Folkekirken er selvfølgelig også en del af genåbningen. Derfor gælder følgende lempeligere forhold også i Valgmenigheden:
  • Alle må igen synge med på salmerne.
  • Der er ingen tidsbegrænsning på gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.
  • Der skal stadig være håndsprit tilgængelig for alle.
  • Ang. arealkravet og afstandskravet: Ved gudstjenester og kirkelige handlinger må der være 1 person pr. 4 kvm og der skal være 2 meter imellem folk (når vi synger, hvilket vi jo altid gør i disse sammenhænge). Hvis vi ikke synger, må vi være 121 i vores kirke, men det vil i praksis betyde 60, fordi vi skal synge til gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Særlige forhold ved nadveren er også blødt op i beskrivelsen. Det væsentligste er: At der holdes god afstand, at der er opmærksomhed på hygiejne og at der desuden informeres præcist og tilstrækkeligt.


Kunst i salen


Lemvig pige udstiller i Valgmenigheds sal.

Fra midten af juli samt i august og septemper udstiller Ingrid Majgaard fra Egtved tegninger og grafik i forsamlingsalen ved Lemvig Valgmenighed.
Trods efterhånden mange år væk fra egnen er det stadig Lemvigegnen, der er rigtigt "hjemme" for Ingrid Maigaard.
Hun er født i Underbjerg på Gjellerodde gik i skole i Tørring, Heldum og Hygum, efterhånden som skolesammenlægningerne fandt sted.
Men jeg gik i realen i Lemvig, og udsigten fra cykelturen op over bakkerne til fjorden og andre kyster satte sig fast, siger Ingrid Maigaard, der rejste fra Lemvigegnen som 18 årig.v Opvæksten i Lemvigs opland med de store landskaber har sat sit præg på hendes kunstneriske arbejde. Den store cyklus kan ses i den istidsskabte natur ,mens årets og tidens gang også kan iagttages helt ned i naturens miniverden.
Fascinationen af dette ses i min motivverden: Store landskaber, træer, men også rester af planter og dyr. Små og måske oversete organismer fremtræder med spændende former og strukturer, der kan minde mig om den værdi, også det upåagtede indholder, siger Ingrid Maigaard.
Hun arbejder med det sort/hvide udtryk - det er blyant, tusch eller grafiske teknikker på papir.
Med liniefag i blandt andet billedkunst har hun været lærer i folkeskolen - heraf to år i Grønland.
I min pensionisttilværelse er der blevet bedre tid at lave billeder, og i en del år har jeg været medlem af De KunstNære i Ågård - der ligger mellem Vejle og Kolding - med forårsudstillinger, siger Ingrid Maigaard


Salen på Kirkevej 2 vil normalt være åben alle ugens dage kl.13.00-17.00.
Evt. spørgsmål tlf.97 88 97 88.Kirkerummet
Lemvig Valgmenighed, Kirkevej 4,
7620 Lemvig,.


Kirkebladet

Valgmenighedens kirkeblad udkommer 3 gange om året.
Bladet uddeles til alle medlemmer af menigheden, men kan også læses på disse sider.
Klik på bladet.

Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenighederLemvig og Omegns
Valgmenighed
er medlem af
Foreningen af
Grundtvigske valg-
og frimenigheder

OHWebdesign