Aktuelt

Oprettelse af autorisation til skat

Fornyelse af autorisation til skat

Gudstjenester

Møder og arrangementer

Præstens side
Prædiken
Præstens julehilsen

Er du interesseret i at vide mere om menigheden eller måske anmode om medlemskab, er du også velkommen til at kontakte præsten.
Se evt under Medlemskab i menuen til venstre.

Valgmenighedens kirke - Johanneskirken, ligger centralt i Lemvig By. Se kort


Genåbning:


Folkekirken er selvfølgelig også en del af genåbningen. Derfor gælder følgende lempeligere forhold også i Valgmenigheden:
  • Alle må igen synge med på salmerne.
  • Der er ingen tidsbegrænsning på gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.
  • Der er krav om benyttelse af mundbind eller visir ind og ud af gudstjenesterummet for alle (også ansatte), men ikke mens gudstjenesten eller den kirkelige handling foregår.
  • Der skal stadig være håndsprit tilgængelig for alle.
  • Der er stadig udendørs begrænsning på 50 personer i forbindelse med "ligtog" eller på kirkegården i forbindelse med jordpåkastelse. Tallet er ekskl. den kirkelige betjening.
  • Ang. arealkravet og afstandskravet: Ved gudstjenester og kirkelige handlinger må der være 1 person pr. 4 kvm og der skal være 2 meter imellem folk (når vi synger, hvilket vi jo altid gør i disse sammenhænge). Hvis vi ikke synger, må vi være 121 i vores kirke, men det vil i praksis betyde 60, fordi vi skal synge til gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Særlige forhold ved nadveren er også blødt op i beskrivelsen. Det væsentligste er: At der holdes god afstand, at der er opmærksomhed på hygiejne og at der desuden informeres præcist og tilstrækkeligt.


Kunst i salen


Kunst udstilling i maj og juni og juli måned.
Dorthe Kærgaards billedverden er blevet betegnet som en moderne mytefortælling. På samme tid personlig og privat, men med sin symbolik også arketypisk og altdækkende.
Hun ønsker med sine billeder at skildre det almenmenneskelige.

Billederne giver et indtryk af idyl. Det er dog på samme tid en sær foruroligende idyl. Motiverenes oprindelse kan være en konflikt, en uløst fortidsknude, kombineret med indtryk fra litteratur, naturoplevelser, rejser og mediernes beretninger om verdens gang. Oftes stoler hun på sin underbevidsthed og intuition med dens egen logik og underfundighed.

I hendes billedunivers blandes virkeligheden, mystik og magi gådefuldt med rund hånd.
I grunden bliver man aldrig helt færdig. Malerierne er som burrer, der hænger fast og svære at børste af.

For udstillingsgæsten er hendes værker en konfrontation med almengyldige livssituationer.
For hende selv er deres tilblivelse en erkendelsesproces


Salen på Kirkevej 2 vil normalt være åben alle ugens dage kl.13.00-17.00.
Evt. spørgsmål tlf.97 88 97 88.Kirkerummet
Lemvig Valgmenighed, Kirkevej 4,
7620 Lemvig,.


Kirkebladet

Valgmenighedens kirkeblad udkommer 3 gange om året.
Bladet uddeles til alle medlemmer af menigheden, men kan også læses på disse sider.
Klik på bladet.

Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenighederLemvig og Omegns
Valgmenighed
er medlem af
Foreningen af
Grundtvigske valg-
og frimenigheder

OHWebdesign