Aktuelt

Oprettelse af autorisation til skat

Fornyelse af autorisation til skat

Gudstjenester

Møder og arrangementer

Præstens side
Prædiken

Er du interesseret i at vide mere om menigheden eller måske anmode om medlemskab, er du også velkommen til at kontakte præsten.
Se evt under Medlemskab i menuen til venstre.

Valgmenighedens kirke - Johanneskirken, ligger centralt i Lemvig By. Se kort


Efterårsmøde/Højskoledag 2021


I Lemvig Valgmenighedskirke, Kirkevej 6, Lemvig
Og på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg
Søndag den 10. oktober 2021

10.00 Gudstjeneste i Johanneskirken v/valgmenighedspræst Casper Wenzel Tornøe
10.45 Mulighed for kort kig i skulpturparken
11.15 Samling på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
11.30 Velkomst og Foredrag v/Ole Hartling: "Den ottende dødssynd - om tingsliggørelsen af mennesker"
Ole Hartling er pensioneret læge, forfatter og tidligere formand for Etisk Råd
12.45 Frokost
13.30 Samling med sang (og en kop kaffe?)
13.45 Levende fortælling, del 1 v/Caspar Koch: "Genfortælling af Paulus' liv og levned"
Caspar Koch er uddannet skuespiller, underviser og fortæller
14.30 Kaffepause
15.00 Levende fortælling, del 2 v/Caspar Koch
15.45 Afslutning med sang

Dagen slutter omkring kl. 16

Pris for det hele 250 kr.
Tilmelding senest fredag den 1. oktober til formand Bodil Jensen eller ved indbetaling på valgmenighedens konto 7730 - 2018419 (husk navn)Kunst i salen


Lemvig pige udstiller i Valgmenigheds sal.

Fra midten af juli samt i august og septemper udstiller Ingrid Majgaard fra Egtved tegninger og grafik i forsamlingsalen ved Lemvig Valgmenighed.
Trods efterhånden mange år væk fra egnen er det stadig Lemvigegnen, der er rigtigt "hjemme" for Ingrid Maigaard.
Hun er født i Underbjerg på Gjellerodde gik i skole i Tørring, Heldum og Hygum, efterhånden som skolesammenlægningerne fandt sted.
Men jeg gik i realen i Lemvig, og udsigten fra cykelturen op over bakkerne til fjorden og andre kyster satte sig fast, siger Ingrid Maigaard, der rejste fra Lemvigegnen som 18 årig.v Opvæksten i Lemvigs opland med de store landskaber har sat sit præg på hendes kunstneriske arbejde. Den store cyklus kan ses i den istidsskabte natur ,mens årets og tidens gang også kan iagttages helt ned i naturens miniverden.
Fascinationen af dette ses i min motivverden: Store landskaber, træer, men også rester af planter og dyr. Små og måske oversete organismer fremtræder med spændende former og strukturer, der kan minde mig om den værdi, også det upåagtede indholder, siger Ingrid Maigaard.
Hun arbejder med det sort/hvide udtryk - det er blyant, tusch eller grafiske teknikker på papir.
Med liniefag i blandt andet billedkunst har hun været lærer i folkeskolen - heraf to år i Grønland.
I min pensionisttilværelse er der blevet bedre tid at lave billeder, og i en del år har jeg været medlem af De KunstNære i Ågård - der ligger mellem Vejle og Kolding - med forårsudstillinger, siger Ingrid Maigaard


Salen på Kirkevej 2 vil normalt være åben alle ugens dage kl.13.00-17.00.
Evt. spørgsmål tlf.97 88 97 88.Kirkerummet
Lemvig Valgmenighed, Kirkevej 4,
7620 Lemvig,.


Kirkebladet

Valgmenighedens kirkeblad udkommer 3 gange om året.
Bladet uddeles til alle medlemmer af menigheden, men kan også læses på disse sider.
Klik på bladet.

Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenighederLemvig og Omegns
Valgmenighed
er medlem af
Foreningen af
Grundtvigske valg-
og frimenigheder

OHWebdesign