Generalforsamling 2018

Efter formandens og præstens beretninger gennemgik kasserer Bjarne Tonsberg regnskabet, som udviste et overskud på 34.544 kr. Regnskabet godkendtes.

Herefter var der skriftlig forslagsrunde og derefter skriftligt valg til bestyrelsen.
På valg var Bodil Jensen, Bjarne Tonsberg og Niels Jørgen Lund Andersen, der alle blev genvalgt.
Da Britta Sønderskov døde kort før generalforsamlingen, indtrådte 1.
suppleant Allan B. Møller automatisk i bestyrelsen.
Niels Stokholm og Hanne Lund blev valgt som suppleanter.

Der var genvalg til Kirsten Sørensen som revisor.

Formand Bodil Jensen bad forsamlingen om at holde et øjebliks stilhed for Britta Sønderskov. Og Bodil bød desuden Allan B. Møller velkommen i bestyrelsen.

Aftenens dirigent var Johannes Laursen.

Omkring 45 medlemmer var mødt op for at deltage i generalforsamlingen.

 

Læs formandens beretning

Læs præstens beretning


OHWebdesign