Generalforsamling, Søndag den 28. april 2019

Traditionen tro afholdtes generalforsamlingen efter en kort gudstjeneste.

Efter formandens og præstens beretninger gennemgik kasserer Bjarne Tonsberg regnskabet, som udviste et overskud på 262.826 kr. Regnskabet godkendtes.

Herefter var der skriftligt valg til bestyrelsen.
På valg var Allan Broberg Møller, Ane Husted, Viola Skovmose og Bente Skovmose. Viola Skovmose og Bente Skovmose modtog ikke genvalg.
Herefter var der forslagsrunde og følgende blev valgt:
Allan Møller med 39 stemmer
Ane Husted med 40 stemmer
Bente Kallesøe med 33 stemmer
Erik Vedstesen med 28 stemmer

Suppleanter blev Hanne Lund med 13 stemmer og Marinus Lund med 7 stemmer.

Valg af revisor.
Som revisor var Steen Trier Lund på valg og blev genvalgt.

Der var ikke indkommet forslag.

Afslutningsvis takkede formand Bodil Jensen Bente Skovmose og Viola Skovmose for deres arbejde i bestyrelsen. En blomsterhilsen blev overrakt. Desuden fik Daniel et par flasker for at lede generalforsamlingen.

Daniel Eiler var aftenens dirigent. 50 medlemmer var mødt frem for at deltage i generalforsamling.


Læs formandens beretning Her
Præstens beretning kan høres som lydfil her og
den ledsagende billedpræsentation kan ses her.


OHWebdesign