Generalforsamling 2020

På grund af Coronaen blev vi i april nødt til at udskyde vores generalforsamling. Den blev så afholdt efter høstgudstjenesten, søndag, den 20. september.
Daniel Eiler blev valgt til dirigent.
Efter formandens beretning fortalte Erik Vedstesen om vores altertavle, der er i dårlig stand og om de foreløbige undersøgelser, der er foretaget med henblik på at få alterbilledet restaureret.
Flere i forsamlingen havde kommentarer – skal altertavlen bevares eller måske et helt nyt...
Konklusionen blev, at bestyrelsen skal give sig god tid til at undersøge de forskellige muligheder.
Herefter var det præstens tur til at komme med sin beretning.
Regnskabet blev gennemgået af Bodil Jensen, der uddybede de forskellige poster og hvad de dækkede over. Regnskabet viste et overskud på 185.759 kroner og blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var i år Bodil Jensen, Niels Jørgen Lund Andersen og Bjarne Tonsberg. Sidstnævnte modtog ikke genvalg.
Efter en skriftlig forslagsrunde blev følgende valgt;
Bodil Jensen 28 stemmer
Niels Jørgen Lund Andersen 29 stemmer
Ove Sønderby 12 stemmer
Suppleanter blev
Thorkild Sønderskov 9 stemmer
Bodil Keldorff 6 stemmer.
Johannes Laursen blev valgt til revisor, da Kirsten Sørensen ikke ønskede genvalg.

Der var indkommet et forslag til vedtægtsændring.
Ny formulering:
II Medlemmer
§3.
Enhver kan frit melde sig ind i Lemvig og Omegns Valgmenighed. Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket, der afleveres til præsten. Blanketten findes på Valgmenighedens hjemmeside.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til præsten, som foretager indberetning til folkeregistret.


Gammel formulering (til sammenligning):
II Medlemmer
§3
Personer, der ønsker medlemskab af menigheden, henvender sig til præsten, der ene, eller sammen med bestyrelsen, træffer bestemmelse om optagelse.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til præsten, som foretager indberetning til folkeregistret.

Vedtægtsædringen blev godtkendt.


Læs formandens beretning
Læs præstens beretningOHWebdesign