Månedsmøde 29. september 2014

Det var teolog, forfatter og fortæller Doris Ottesen fra Ærø, der meget levende fortalte om H.C. Andersen. - Hans barndom og voksenliv - og også om nogle af hans eventyr. - En rigtig dejlig aften!


Se billeder herunder...OHWebdesign