tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Gudstjenester i Johanneskirken:

 

Gudstjenestens forløb

 

September
5. september 14. søndag efter trinitatis Kl. 10.00 Ingen pga. Sensommerudflugt
12. september 15. søndag efter trinitatis Kl. 14.00 Ekstraordinær generalforsamling Se omtale
19. september 16. søndag efter trinitatis Kl. 10.00 Høstgudstjeneste v. Kim Eriksen
26. september 17. søndag efter trinitatis Kl. 10.00 Ingen pga. Årsmøde i Rødding-Bovlund Se omtale
Oktober
3. oktober 18. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
10. oktober 19. søndag efter trinitatis Kl. 10.00 Efterårsmøde/Højskoledag Se omtale
17. oktober 20. søndag efter trinitatis Kl. 14.00 Præsteindsættelse
24. oktober 21. søndag efter trinitatis Kl. 10.00 I Bøvling
31. oktober 22. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
November
7. november Alle helgens dag Kl. 10.00 Kirkekaffe
14. november 24. søndag efter trinitatis Kl. 10.00 I Bøvling (foredrag v/ Morten Thaysen)
21. november Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.00
28. november 1. søndag i advent Kl. 10.00
OHWebdesign