tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Møder og arrangementer


Tirsdag den 23. april, kl. 19.00
Kommende konfirmander - 2019/20
Skal jeres barn konfirmeres i valgmenigheden?
Selvom I ikke er sikre, er der et uforpligtende informationsmøde denne aften i valgmenighedens forsamlingssal.
Alle børn, der er medlemmer af valgmenigheden og som skal gå i 7. klasse efter sommerferien, får en invitation.

Sammen med forældrene byder vi på en hyggelig aften med kaffe og kage, fortælling, sang og praktisk information om konfirmationsforberedelsen 2019/20.

Ps. Der er sendt personlige invitationer ud til familierne.
Venlig hilsen Hans Nørkjær Franch
Søndag den 28. april, kl. 19.00
Valgmenighedens generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, efter en kort gudstjeneste kl. 19. På valg i år er Viola Skovmose, Ane Husted, Bente Skovmose og Allan B. Møller.
For mere information: Se indstikket i bladet med dagsorden og regnskab. Vi håber, at mange vil bakke op om generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Lørdag den 4. maj, kl. 11.00
Konfirmation 2019
Årets 2 konfirmander er ved at have gennemført deres konfirmationsforberedelse og har udholdt alt det, jeg har udsat dem for, siden vi begyndte i september sidste år.
Vi glæder os til den store dag, hvor de skal konfirmeres.

Årets konfirmander er:
Johanne Mogensen Paakjær, Rammegårdvej 29, Ramme
Mads Stensgård, Ballegårdvænget 32, Lemvig
Søndag den 12. maj
Forårssang og frokost
Vi inviterer alle, der har lyst, til sangtime og frokost efter gudstjenesten søndag den 12. maj.
Organisten og præsten vil udvælge nogle både gamle og nye forårssange og måske også en enkelt tidlig sommersang - hvem ved.
Og så vil der også være mulighed for selv at ønske sange.
Vi serverer smørrebrød med drikkevarer.

Pris: 50 kr. Der er ingen forhåndstilmelding.
Lørdag den 27. april 2019 kl. 9.30 - 16.00
Dannelse og folkeoplysning for en ny tid
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, Vemb
Med foredrag m.m. ved:
Kor- og skoleleder, Mads Bille: "Fællessang, Fællesskab, Dannelse"
Docent, Stefan Ting Graf: "Dannelsens plads i efterskolen"
Museumsinspektør på nationalmuseet, Jeanette Varberg: "Hvad hånden former er åndens spor"

Pris (inkl. frokost og kaffe): 275 kr.
Indbetales på reg. 8117 konto 0002860907
Venligst anfør indbetalerens navn og "Dannelse og folkeoplysning".

Tilmelding senest den 23. april 2019
på tlf. 9748 1322 eller e-mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk.
Mere information Michael Böss tlf. 20934818, vagnmichael@gmail.com

Arrangeret af Grundtvigsk Forum
Torsdag den 30. maj til søndag d. 2. juni
Himmelske dage
Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, afholdes i år i Herning, og det er er den største fælleskirkelige event i Danmark.

Vi i Lemvig og Omegns Valgmenighed deltager og bidrager med egne arrangementer i samarbejde med de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift og Grundtvigsk Forum.
Grundtvigsk Forum opstiller et telt på det, der kommer til at hedde "Mulighedernes Marked", hvor vi afholder arrangementer fra torsdag til og med lørdag.
Grundtvigsk Forum er desuden med til at arrangere en stor debat om folkekirken, det såkaldte "Folkekirkemøde".

Det hele begynder med en stor fælles gudstjeneste på Torvet i Herning, Kristi Himmelfarts Dag kl. 14.00. Her håber vi, at mange har lyst til at deltage - også fra Lemvig Valgmenighed.

Lemvig Provsti arrangerer gratis bustransport til og fra Herning på Kristi Himmelfarts Dag med følgende program:

12.00 Afrejse fra REMA 1000 i Lemvig.
14.00 Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning.
15.00 Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade
18.30 Hjemrejse til Lemvig fra opsamlingspladsen i Herning
19.30 Hjemkomst til REMA 1000 i Lemvig.

Tilmelding til den fælles bus sker for os gennem formand Bodil Jensen tlf. 21 74 50 23 eller mail bodil_jensen@hotmail.com
SENEST den 14. maj.
Lemvig Valgmenighed betaler eventuel kirkebil som transport til og fra REMA 1000 i Lemvig.

Se hele programmet på:
www.himmelskedage.dk

NB: Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 2018 vil Lemvig og Bøvling Valgmenigheder i øvrigt fejre en almindelig fælles gudstjeneste kl. 10.00 i Mariekirken i Bøvling.

Udover det store kaffebord på torvet i Herning inkluderer dette tilbud ikke forplejning.
ohWebdesign