tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Møder og arrangementer


Søndag den 17. december
Julekoncert - De ni læsninger
I år afholdes vores julekoncert som De ni læsninger. Det er oprindeligt en engelsk gudstjenesteform, der afholdes i adventstiden.
Det er en gudstjeneste, hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen kombineres med fællessang, korsang og forskellige former for musikfremførelse.
Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel.
Ligesom sidste år får vi besøg af fire korsangere fra Aarhus samt organist Søren Bormann, der til daglig spiller til salmesangen i Kjellerup og Omegns Valgmenighed og desuden er en øvet dirigent.
De fire korsangere er alle aktive som enten kor- eller kirkesangere i og omkring Aarhus.

Efter gudstjenesten vil koret synge en lille koncert for os i forsamlingssalen med firstemmige udgaver af kendte og elskede julesange, hvortil der vil blive serveret hjemmelavet julebag og kaffe.
Alle er velkomne!

Arrangementet i forsamlingssalen koster 50 kr.Mandag den 8. januar 2018, kl. 19.00
Nytårsmøde med foredrag af Jens Kr. Lings
Om foredraget: "Himmel og Hav og Harboøre
Omdrejningspunktet er drukneulykkerne i 1893 og 1897, som blev en væsentlig årsag til Thyborøn Havns oprettelse. Idet der fokuseres på den tids store åndelige modsætning mellem vækkelsernes Harboøre og det naturalistiske København, vil pressens udlægning af især pastor Moes tale ved begravelsen i 1893 blive behandlet indgående.
Foredraget har Erik Bertelsens roman "Harboørefolk" som ramme, hvorfor kommentarer til dele af hans ret omfattende forfatterskab vil indgå. Hans beskrivelser er båret af ærlighed og en dejlig humor.
Hans kærlighed til sin forblæste hjemegn kender enhver, der har sunget med på "Blæsten går frisk over Limfjordens vande".
Harboørefolk vil blive sammenlignet med Hans Kirks roman "Fiskerne" og filmen "Guds Børn".

Foredrag og kaffe koster 50 kr.Fredag den 2. februar kl. 17.00-20.00
Kyndelmissegudstjeneste m. spisning
Vanen tro fejrer vi kyndelmisse i valgmenigheden som en familiegudstjeneste.
Kirken vil være fuld af levende lys, og årets konfirmander vil medvirke i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning og fortælling i forsamlingssalen.
Arrangementet inkl. måltidet er gratis.

Tilmelding foregår til præsten senest mandag den 29. januarTirsdag den 6. marts kl. 19.00
Fælles forårsmøde sammen med Bøvling Valgmenighed
Aftenen begynder med gudstjeneste i Johanneskirken v. Doris Ottesen.
Herefter er der kaffe og foredrag i salen om: "Kerstin Ekman: Guds Barmhjertighed"

Om foredraget:
Den svenske forfatter Kerstin Ekman (f. 1933) hører til blandt de allerstørste fortællere i Norden.
Til Kerstin Ekmans største og mest læste værker hører romantrilogien: "Ulveskindet" (1999-2003).
Gennem de tre romaner med titlerne "Guds barmhjertighed", "Rørte vande" og "Skrabelodder" går barmhjertighed, som den røde tråd.
Kampen - kvindernes især - for menneskelige vilkår og indsigten i, at vi alle er henvist til at leve af barmhjertighed, er det stadige omdrejningspunkt gennem hele værket.
Det er ifølge Kerstin Ekman hele meningen med at være menneske: Vi skal vise barmhjertighed.

Arrangementet er gratis.Onssdag den 24. januar kl. 19.00
Onssdag den 31. januar kl. 19.00
Onssdag den 7. februar kl. 19.00
Litteraturkreds - tre onsdage januar-februar
Aftenerne begynder kl. 19 og foregår i forsamlingssalen. Præsten brygger kaffe.
Man tager selv kop og eventuel kage/frugt med.
I år læser vi romanen Se dagens lys (1980), 181 sider, af Svend Åge Madsen, f. 1939.

Om forfatteren og bogen:
Svend Åge Madsen har et efterhånden mangeårigt forfatterskab bag sig.
I hans romaner er der ofte vendt op og ned på virkeligheden, så alting ikke helt er, som vi er vant til.
I romanen "Se dagens lys" er virkeligheden indrettet sådan, at lidelse, sorg og kedsomhed er afskaffet.
En computer sørger for, at indbyggerne hver eneste dag får en ny identitet, så kedsomheden og sorgen aldrig rammer en. Det går dog galt, da et par forelsker sig og vil have mere end den ene dag sammen med hinanden.

Bogen er bestilt og kan lånes på Lemvig Bibliotek.Tirsdag den 6. februar i Bøvling Valgmenighedskirke
Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti
"Midt i et præstationssamfund: Om skam og utilstrækkelighed"
v. Ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole, Christian Hjortkjær

Aftenen begynder kl. 19.30. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.Onsdag den 7. marts i Den Katolske Kirke i Lemvig
Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti
Rundvisning og fortælling om den katolske kirkes historie i Lemvig

Aftenen begynder kl. 19.30. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.30. august - 2. september 2018
Højskoletur til København 2018: "I Grundtvigs fodspor"
Næste år bliver højskoleugen igen omlagt til en rejse.
Denne gang tager vi en forlænget weekend til Sjælland og København.
Det bliver en rullende højskole. På programmet er bl.a. Grundtvigs mindestuer i Udby, Vartov, Christiansborg, Kristeligt Dagblad samt en byvandring i indre København.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere information følger i det nye år.
Turen vil koste 3.500-4.000 kr. (inkl. halvpension)ohWebdesign