tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Møder og arrangementer


Søndag den 13. december 2020 kl. 19.00  A F L Y S T
De ni læsninger med Lemvig Kammerkor

I år afholdes vores julekoncert som De ni læsninger. Det er oprindeligt en engelsk gudstjenesteform, der afholdes i adventstiden. Læsningerne spænder fra skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel.
Vi får besøg af Lemvig Kammerkor under ledelse af vikarierende dirigent Finn Nikolaj, der vil deltage i gudstjenesten med korsatser, der ledsager de bibelske læsninger.
Glæd dig til bl.a. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Carl Nielsen, Anthon Bruckner og Hans Leo Hassler.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret hjemmelavet julebag og kaffe.
Alle er velkomne! Kaffe og julebag i forsamlingssalen koster 50 kr.
Onsdag den 6. januar 2021 m. forudgående gudstjeneste kl. 19.00  A F L Y S T
Nytårsmøde med Aage Augustinus

"Glæden ved at være til"

Om foredraget:
Et livsfilosofisk foredrag, der indledningsvis og helt bredt vil forsøge at indkredse glæden - ikke glæden ved dette eller hint, men glæden ved at være til!
Det er imidlertid ikke så let med den glæde: Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er ligesom blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om den. Eller som Mark Twain lader en person sige: "Er du glad i dag, er det dit eget problem, der er nok at være ked af."
Med afsæt i filosoffen K.E. Løgstrup, der hævder, at det er vort livs alvorligste forsyndelse, hvis vi går det glædelige forbi, - at glæden med andre ord er at betragte som en forpligtelse, vil temaet dernæst blive belyst gennem fortællingen om tilblivelsen af den færøske forfatters Jørgen Frantz Jacobsens roman, Barbara.
Såvel romanen som omstændighederne ved romanens tilblivelse illustrerer, at livet er stort og godt. Nok indeholder det modgang og lidelse, der modsiger det, men det sætter det ikke ud af kraft. Selve livsmiraklet, at livet findes, og der ikke blot er ingenting, kan ikke bringes på samme nævner som vore livsomstændigheder.
Livsomstændighederne berettiger ikke til at gå i rette med selve livet, siger Jørgen-Frants Jacobsen - og kunne man tilføje kristendommen.

Aage Augustinus forretter også aftenens Helligtrekongersgudstjeneste.
Pris for foredrag inkl. kaffe: 50 kr.
Onsdag den 20. og 27. januar, kl. 19.00-21.00   A F L Y S T
LITTERATURKREDS: Gengangere

Vi læser Henrik Ibsens mesterlige drama "Gengangere".
Et drama om skjulte synder, familieforpligtelser og løgn. En skildring af menneskets udspænding mellem lykken og pligten.

Litteraturkredsen foregår som altid i forsamlingssalen.
Der brygges kaffe/te og man medbringer selv kop og eventuelt kage/frugt.
Bogen kan lånes på Lemvig Bibliotek.

Alle er velkomne!
Tirsdag den 2. februar kl. 17.00-20.00 kl. 17.00-17.30
Kyndelmissegudstjeneste m. spisning

OBS-Spisning er aflyst pga. Coronarestriktionerne

Forhåbentlig tillader Coronaen, at vi kan holde Kyndelmisse som vi plejer.
Årets konfirmander vil medvirke i gudstjenesten og kirken vil være fuld af levende lys.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i forsamlingssalen og præsten vil læse et eventyr af H. C. Andersen.
Mandag den 8. marts kl. 19.00   F L Y T T E T
Mandag den 19.april kl. 19.00  A F L Y S T
Fælles forårsmøde med Morten Thaysen - i Bøvling Valgmenighed

"Når fællesskaber får åndenød"

Vi taler i de her år om fællesskaber. Vi laver fællessang, fællesspisninger og meget mere.
Men fællesskaber kan også få åndenød.

Med eksempler både fra den tyske sociolog Hartmut Rosa og den danske præst Morten Pontoppidan vil jeg forsøge at vise, hvordan fællesskaber kan være præget af ånd, men også hvordan ånden kan forsvinde.

Aftenen begynder med gudstjeneste i Mariekirken. Herefter er der kaffe og foredrag i Forsamlingssalen v. Morten Thaysen, sognepræst i Varde.

Arrangementet er gratis og åben for alle!
3 ONSDAGE: 10., 17. og 24. marts, kl. 10.00-12.00   A F L Y S T
STUDIEKREDS: Kirkens dogmatik

Endnu engang inviterer præsten til Studiekreds.
Denne gang til et mere regulært undervisningsforløb om kirkens dogmatik.
Dogmatik er den teologiske disciplin, hvor man beskæftiger sig med troens lære.

I dogmatikken gennemtænkes emner såsom Jesu guddommelighed, Guds almagt, Menneskets syndighed og Opstandelsens betydning m.m.
Det bliver et teologisk grundrids med markante nedslag i dogmatikken helt fra kirkens første århundreder og til nogle af de nyeste dogmatiske tanker fra det 20. og 21. århundrede.

Forløbet er tilrettelagt med forberedelse og af hensyn til udlevering af læsestoffet er der tilmelding til præsten, senest den 10. januar 2021
Mail: praest(a)lemvigvalgmenighed.dk; tlf. 9782 0052
Efter tilmelding modtager man et kopieret kompendium med de relevante tekster.

Vi vil bl.a. læse uddrag af følgende forfattere: Thomas Aquinas, Martin Luther, Rudolf Bultmann, K. E. Løgstrup og Lars Sandbeck.

Alle er velkomne!
ohWebdesign