tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Møder og arrangementer


Onsdag den 22. april, kl. 16.00-17.00
Kommende konfirmander - 2020/21

Skal jeres barn konfirmeres i valgmenigheden? Selvom I ikke er sikre, er der et uforpligtende informationsmøde denne aften i valgmenighedens forsamlingssal.
Alle børn, der er medlemmer af valgmenigheden og som skal gå i 7. klasse efter sommerferien, får en invitation.

Sammen med forældrene byder vi på en hyggelig aften med kaffe og kage, fortælling, sang og praktisk information om konfirmationsforberedelsen 2020/21.

Ps. Der er sendt personlige invitationer ud til familierne.

Venlig hilsen
Hans Nørkjær Franch
Udskudt til efter Pinse
Konfirmation 2020

Årets 5 konfirmander er:
- Ida Abildgaard Ruby, Lemvig
- Kamilla Stensgård, Lemvig
- Laurits Ruby Bagge, Lemvig
- Lea Bekker, Lemvig
- Matilde Obel Paakjær, Nørlem


Tirsdag den 14. og 21. april kl. 10.00-12.00
Formiddage om gudstjenesten

Hvis du har lyst til at blive klogere på gudstjenesten, så kom til debatformiddage tirsdag den 14. og 21. april kl. 10-12. Vi vil gennemgå gudstjenestens indhold og tale om, hvorfor vores gudstjeneste ser ud som den gør.
Vi vil også diskutere, om gudstjenesten bør ændres og i så fald hvorfor.

Tirsdag den 14. april holder præsten et oplæg om vores klassiske gudstjeneste, fortæller lidt om dens historiske ophav og udvikling og dens forskellige led.
Tirsdag den 21. april vil Margrethe Koch, valgmenighedspræst i Holstebro, lægge op til debat. Hun har siddet med i en arbejdsgruppe nedsat af biskopperne i 2016 med det formål at forberede en debat om gudstjenesten.

Medbring gerne en salmebog til formiddagene.
Valgmenigheden byder på kaffe og rundstykker.
Der er ingen tilmelding.
Pris for kaffe og rundstykker: 20 kr.
Søndag den 26. april, kl. 10.00 (Bemærk tidspunktet)
Valgmenighedens generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som i år ligger i umiddelbar forlængelse af den normale gudstjeneste.
Der vil derfor blive serveret frokost og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

På valg i år er Bodil Jensen, Niels Jørgen Lund Andersen og Bjarne Tonsberg.

For mere information: Se indstikket i bladet med dagsorden og regnskab.
Vi håber, at mange vil bakke op om generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Den 6.-7. juni 2020
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Rødding og Bovlund

I 100-året for Genforeningen ligger Årsmødet i vores forening naturligvis i Rødding og Bovlund frimenigheder.
Glæd jer til et besøg i Skibelund Krat, to aktuelle foredrag ved generalsekretæren i Grænseforeningen Knud Erik Therkelsen og historiker Jørn Buch, Genforeningskoncert med Zenobia og museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen,samt gudstjeneste i Bovlund kirke med Sten Kaalø.
Læg dertil en skøn festmiddag lørdag aften med indlagte hilsner fra formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen, solnedgangstur på højskoleengen i Rødding.
Vel mødt!
Årsskrift og program med tilmeldingsblanket vil foreligge i Forsamlingssalen inden Påske, ligesom de senest 1. april vil være at finde på www.friegrundtvigske.dk
Mandag den 15. juni 2020, kl. 19.00
Genforeningsdag med foredrag i Bøvling


Vi begynder med gudstjeneste i Mariekirken, Bøvling Valgmenighedskirke.
Herefter er der foredrag ved Asger Gyldenkærne om "Genforening og Sønderjylland"

Om foredraget:
I år er det 100-året for genforeningen. Mange sønderjyder fik opfyldt deres brændende ønske om at blive danske.
Men det skete på en tragisk baggrund: 6.000 unge sønderjyder måtte lade livet på slagmarker spredt fra Frankrig over Rusland til Mellemøsten og på Nordsøen.
For sønderjyderne var baggrunden for festen altså dyster, og inden vi nåede genforeningen, måtte Danmark igennem sin alvorligste regeringskrise nogensinde.
Og sønderjyderne måtte gennem en proces, der spaltede landsdelen.

Der serveres kaffebord med sønderjysk kringle og brødtorte.
Pris for foredrag og kaffe: 50 kr.
Onsdag den 12. august 2020, kl. 19.00
Højskolesangaften i Johanneskirken

Kom og syng i sommerens lyse aftenstund. Tidligere rektor på Nr. Nissum Seminarium, Børge Mikkelsen, gæster Lemvig Valgmenighed og tager os igennem Højskolesangbogen.
Vi vil ikke kun synge om sommer og sol, men bevæge os bredt rundt i "den lille blå".
Børge Mikkelsen akkompagnerer selv fællessangen.
Pris: 20 kr. for kaffe
Søndag den 30. august 2020
Sensommerudflugt til Aalborg sammen med Bøvling
Se programmet her (klik på billedet)
Udflugt Aalborg

ohWebdesign