Generalforsamling 2017

Efter formandens og præstens beretninger gennemgik Bjarne Tonsberg regnskabet, som udviste et overskud på 273.964 kroner.

Herefter var der skriftlig forslagsrunde og derefter skriftligt valg til bestyrelsen.
Britta Sønderskov, Ane Husted og Bente Skovmose blev genvalgt. I stedet for Daniel Eiler, der ikke modtog genvalg blev Viola Skovmose valgt.
Allan Møller og Niels Stokholm blev suppleanter.

Der var genvalg til Steen Trier Lund som revisor.

Bodil Jensen takkede den afgående formand, Daniel Eiler for 14 år i bestyrelsen, heraf mere end 10 år som formand.
Derefter overrakte hun ham på kirkens vegne en gave og en buket blomster.

Også Hans Nørkjær rettede en stor og varm tak til Daniel Eiler.

Bodil Jensen bød Viola Skovmose velkommen i bestyrelsen.

Aftenens dirigent var Marinus Lund.

46 af valgmenighedens medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Læs formandens beretning

Læs præstens beretning


OHWebdesign