Ekstraordinær Generalforsamlingen


Efter gudstjenesten den 12. september klokken 14.00 med prøveprædiken af Cand. Theol. Marianne Christiansen var der ekstraordinær generalforsamling i Forsamlingssalen.
Her deltog 49 stemmeberettigede medlemmer.
Daniel Eiler blev valgt til dirigent.
Herefter fortalte formanden om Mariannes baggrund, uddannelse, liv og levned til nu.
Ved den skriftlige afstemning valgte 47 at stemme ja til bestyrelsens indstilling af Marianne til valgmenighedens nye præst. En stemmeseddel var blank og enkel nej.
Efter afstemningen blev Marianne og hendes familie kaldt ind og vi fik kaffe og kage.
Til sidst svarede Marianne på spørgsmål og fik os til at synge med på en sang på brasiliansk!
OHWebdesign