Konfirmation 2018

Lørdag den 5. maj blev årets fire konfirmander konfirmeret fra valgmenighedskirken.
En festlig dag med mange i kirken, god salmesang og smukt forårsvejr.

Konfirmanderne var: Frode Kallesøe, Agnes Kallesøe, Andreas Mogensen Paakjær og Ida Skov Ruby
OHWebdesign