Årsmøde - generalforsamling 2014

Erik Kjær blev valgt til ordstyrer.

Efter formandens og præstens beretninger om året, der gik, kunne kasserer Gustav Madsen fortælle, at underskuddet på driftsregnskabet skyldtes, at man har valgt at bogføre hele installationen af fjernvarme som en driftsudgift i stedet for at afskrive det over flere år.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer. Gustav Madsen ønskede ikke genvalg. - Nyt medlem blev Bjarne Tonsberg. Øvrige valg blev genvalg.

Vedtægtændringer vedr. udmeldelse af valgmenigheden blev vedtaget.

Der var opbakning til såvel den nye månedlige annoncering i Lokalavisen, som at vi har tilføjet "en grundtvigsk valgmenighed i Folkekirken" i vores logo.

Efterfølgende fortalte Bodil Keldorff om sine "Moderne Ikoner", der netop nu pryder væggene i salen.

Der deltog godt 50 af valgmenighedens medlemmer.


Se billeder herunder...

OHWebdesign