tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Møder og arrangementer


Tirsdag den 14. september 2021 kl. 10.00-12.00
Studiekreds om salmebogen

Hvis du har lyst til at blive klogere på den danske salmeskat, så kom og mød Iben Krogsdal, der er en af vores mest markante og produktive moderne salmedigtere.
Hun vil bl.a. fortælle om sit forhold til salmebogen og til nye salmer, som hun har et indgående kendskab til.
Valgmenigheden serverer kaffe og rundstykker. Pris: 20 kr

Ingen tilmelding. Det foregår i forsamlingssalen, Kirkevej 2, Lemvig
Søndag den 19. september 2021 kl. 10.00
Høstgudstjeneste m. frokost og sang

Efter høstgudstjenesten mødes vi til frokost med smørrebrød.
Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal vi bede om tilmelding til formanden senest onsdagen før, den 15. september.
Frokosten koster 50 kr.
Høstofferet går til Børn og Unge i sorg, Møltrup Optagelseshjem og Danske Sømands- og Udlandskirker.
Lørdag den 25. og søndag den 26. september 2021
Genforenings-årsmøde i Rødding-Bovlund i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Årsmødets program (udvalgte dele)
Lørdag:
Fortælling v Jørgen Kloppenborg Skrumsager om Skibelund Krat
Foredrag v. Knud-Erik Therkelsen om Genforeningens betydning
Generalforsamling for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Middag og koncert om aftenen v. Den Danske Salmeduo
Søndag:
Gudstjeneste i Bovlund Frimenighedskirke, v. Steen Kaalø
Foredrag v. Jørn Buch "En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage"

Tilmelding samles af formand Bodil Jensen senest den 20. september. Der er en enhedspris for deltagelse i årsmødet på 650 kr. Pris for børn og unge (under 18 år) deltagelse er 250 kr.
Betaling sker til Lemvig Valgmenighed, der indbetaler samlet. Konto 7730-2018419 (husk navn)
Se flere informationer på www.friegrundtvigske.dk
Søndag den 10. oktober fra kl. 10.00-16.00
Efterårsmøde m. foredrag og fortælling

Åben højskoledag sammen med De Midt- og Vestjyske Valgmenigheder


Lemvig og Omegns Valgmenighed er i år værter for det traditionsrige efterårsmøde for De Midt- og Vestjyske Valgmenigheder.
Vi har valgt at afholde det som en åben højskoledag med gudstjeneste, foredrag og fortælling for alle interesserede.
Dagen begynder med gudstjeneste i Johanneskirken kl. 10.00. v/ valgmenighedspræst Caspar Wenzel Tornøe, Holstebro.

Resten af dagens program henlægges til Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. Her vil der være foredrag med pensioneret læge og tidligere medlem af Etisk Råd, Ole Hartling, der vil fortælle om sin seneste bog "Den ottende dødssyn", om tingsliggørelsen af mennesker.
Efter dagens middag kommer skuespiller og fortæller Caspar Koch og giver en levende genfortælling af Paulus' liv og levned.

Derudover byder dagen på dejlig middag samt kaffe og kage, højskolesang og hyggeligt samvær.

Pris for det hele: 250 kr. Tilmelding senest fredag den 1. oktober til formand, Bodil Jensen, eller ved indbetaling på valgmenighedens konto 7730-2018419 (husk navn)
Tirsdag den 19. oktober fra 18.00 til 22.00.
Kulturnat i valgmenigheden

Temaet for årets kulturnat er:
En anden verden
Hold øje med programmet for Kulturnatten, der offentliggøres i begyndelsen af efteråret.

Arrangementet er ganske gratis og åbent for alle.
Onsdag den 17. november kl. 19.00 i Forsamlingssalen.
Foredrag med Allis Helleland


Engang drog en pige fra Vestjylland ud i verden og blev blandt meget andet direktør for Statens Museum for Kunst gennem 13 år.
- Mit livs eventyr fra Vandborg til København og retur via Norge.
Kunst, mennesker, mål og meninger - kalder Allis Helleland sit foredrag.

Der er ingen tilmelding, man møder bare op. Foredrag og kaffe koster 50 kr.
ohWebdesign