Præstens Præsentation


Af Marianne Christiansen

Kære Valgmenighed i Lemvig og Omegn,

Det er med stor glæde, at jeg skriver denne lille præsentation.

Den 29. september flyttede jeg ind i det gamle røde hus på Kirkevej 4 ved siden af Johanneskirken, hvor bestyrelsen på bedste vis har sørget for det store praktiske arbejde med klargørelse og renovering af præsteboligen.

Hermed startede et helt nyt kapitel i både mit liv og kirkens. Et kapitel, der involverer menigheden, som har kaldet mig til at være deres nye valgmenighedspræst og derfor også et kapitel, der involverer mig som menneske.

Præsten står sammen med menigheden og er i menigheden med en særlig tjeneste og et særligt ansvar for evangeliets forkyndelse. Dette er det grundlæggende evangelisk-lutherske syn på kirkeordningen og forholdet mellem præst og menighed.

Det er et embede jeg har set frem til at indtræde og arbejde for af flere grunde. Dels glæder jeg mig først og fremmest til at møde jer allesammen og stifte nærmere bekendtskab med jer. Dels gør det sig gældende kulturelt og i det hele taget i forbindelse med de ting, der skal foregå ved kirken. Først og fremmest er det nemlig omkring kirken, jeg især kommer til at slå mine folder, og det er med taknemmelighed og frisk mod, jeg vil gå til embedet: de kirkelige handlinger, sjælesorg, konfirmander, plejehjemsgudstjenester, sociale arrangementer, samarbejdet med Bøvling Valgmenighed og de andre valgmenigheder og den vigtige ugentlige søndagsgudstjeneste, der fra december og fremover påbegyndes kl. 10.30.

Derudover skal jeg selvfølgelig også ud at være aktiv og synlig i lokalsamfundet.

Lemvig er alletiders med alle disse pragtfulde og nærende naturomgivelser.
Et jordisk paradis sprængfyldt af vitalitet, vand og grønt guld. Noget af alt det meget jeg påskønner geografisk, da jeg selv er fra Ølgod i Vestjylland, men også har familie i Ringkøbing og gamle venner, der har bosat sig i nærområdet.

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle fra menigheden, frivillige, ansatte og særligt til bestyrelsen, der har hjulpet til med alle forberedelserne før, under og efter min ansættelse. Uden dette fantastiske fællesskab og samvirke, kunne det slet ikke lade sig gøre. Tak også for jeres deltagelse ved min ordination den 15. oktober i Viborg Domkirke og til indsættelsen den 17. oktober i Johanneskirken. Det betød rigtig meget for mig med jeres fremmøde og tilstedeværelse, hilsner og gaver.

Jeg ser frem til at fejre denne adventstid sammen med jer alle.

Advent betyder komme og er forberedelse og forventning til julen, som fejrer, at Jesus kom til verden.

Adventstiden begynder med første søndag i advent, som ligger fjerde søndag før juledag.

Et lys mere tændes hver søndag, indtil de fire lys i adventskransen brænder og viser, at nu er det snart jul. De spreder julestemning og forbereder sindet til festen, som også handler om, at der blev tændt lys i mørket.

1. søndag i advent begynder kirkeåret, og nytårsdag begynder kalenderåret. Til kirkens nytår gendigtede Grundtvig i 1849 en gammel dansk salme (nr. 74), og med den som mønster skrev han samme år en salme til nytårsdag (nr. 712).
Begge salmer har fire vers, som alle begynder med "Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid (- hertil)! "og slutter med" Velkommen, nytår, og velkommen her!"

Kirkeåret kaldes Herrens år, fordi det består af helligdage, hvor Herrens menighed holder gudstjeneste. Kalenderåret kaldes Herrens år, fordi årstallet regnes fra Kristi fødsel. (Vi lever nu i det Herrens år (anno Domini) 2021).

Bedste advent- og nytårshilsner,

Marianne Christiansen,
jeres nye præst ved Lemvig og Omegns Valgmenighed.
OHWebdesign