Gud - fra tvetydighed til entydighed

Prædiken til Septuagesima søndag, 28. januar 2018

af Hans Nørkjær

Mennesket har til alle tider forsøgt at udgrunde, hvad den inderste sandhed i verdensaltet er. Man har søgt mod visdommens kilder - kastet sin tanke ud imod stjernerne eller grublet sig dybt ned under virkelighedens grundfjeld. Og ved disse forsøg har man syntes at kunne høre en hemmelighedsfuld tale. Og stemmen bag denne tale har man haft et helt bestemt navn for: GUD! Og der har da igennem tiderne været alle mulige forskellige udlægninger af, hvad "Guds" tale indeholdt og dermed hvilken plads i verden, mennesket skulle indtage og hvad vi skulle rette os efter.
Mennesket har på denne måde opretholdt en løbende samtale med "Gud". Man har lyttet til ham i vindens susen, gennem havets bølger, i stjernernes billeder og gennem hellige lovtavler. Og ud fra disse ting har man dannet sig en mening om, hvilken meddelelse verdensmagten havde til os - den skabning, vi har givet navnet "menneske".
Det er dén vældige magt, som Job omtaler i den tekst, der indleder denne Septuagesima søndag: Magten, der...
"alene spænder himlen ud,
og går på havets ryg."
Magten, der...
"skaber Løven og Orion,
Syvstjernen og stjernebillederne på sydhimlen",
som der står.
Den vældige magt, som vi mennesker aldrig fuldt kan udgrunde, det er den, Job taler om. Og han taler om den som en levende person, en maskulin magt med navnet "Gud".
Men det er en Gud uden tydeligt kontrafej; det er en sløret skaber. Det er ham der...
"gør store ting, der ikke kan udforskes,
og undere, der ikke kan tælles."

Den skjulte Gud. Guden uden ansigt - det er den magt, Job taler om.
Det er den magt, man må og skal frygte, fordi man er underlagt den. Og når Gud får denne tvetydige identitet, så er der konstant uro i sjælen. For rammer tilfældets lune mig i morgen, eller går jeg ram forbi? Er jeg en af Guds udvalgte, der får flere velsignelser end forbandelser? Eller slår han mig til jorden uden at rejse mig igen? Kværner han min vilje og mine tanker til støv og pulver?
Jobs Gud må man frygte, for han er suveræn i sin majestæt. Og selv den gudfrygtige Job må bukke under til sidst, for hans Gud banker ham mør og gør hans liv til sorg og pine.

Det er Gud som den skinbarlige virkelighed. For virkeligheden er det, der virker. Nogle gange til velsignelse, andre gange til forbandelse. På den facon er der ingen modsætning mellem det, vi kalder Gud og det, vi kalder naturens love. Forskellen er blot, at vi kan henvende os til den ene, men ikke til den anden. For man kan ikke få tyngdekraften i tale. Og man kan ikke gå i rette med en naturkatastrofe.

Det er netop denne Gud, tjeneren med den ene talent, frygter. Han kender virkelighedens love og véd derfor, at passer man ikke ordentligt på sine penge, så risikerer man at miste det hele. Han véd, som enhver af os véd, at virkelighedens hjul langt fra altid drejer til vores fordel, og at vi derfor altid kan miste det, vi investerer i den, ligesom Job gjorde. Men tjeneren begår jo alligevel en stor fejl: For han glemmer, hvem han har med at gøre. Han glemmer hvem "den formuende Herre" er. Han glemmer, at Gud har vist sig med et helt bestemt ansigt: Kristus Jesus.

Det er hemmeligheden, der bliver hvisket til os i Det Nye Testamente. Det er det skjulte, der åbenbares for os i kraft af Guds søn, det herlige menneske, der bærer navnet Jesus og er fra Nazareth. Det er den ukendte Gud, der nu er blevet kendt, som Paulus forkynder det på Areopagos.
Det er ham, der gør alting nyt: Ja, det er ham, der giver Gud et helt nyt udtryk, og taler til os på en ny måde - en måde, som ingen stjernekiggere, lovgranskere eller åndemanere før har kunnet udgrunde af virkelighedens gådefulde stemmer. Det er Åbenbaringen af Guds ansigt, som den der skænker os en skat af glæde og godhed. En skat, der lader al frygt fare. En skat, som alverdens vandfald og videnskabsmænd ikke kunne have fortalt os om: Budskabet om at leve ud fra andet end frygten for ulykke og pludselig katastrofe. Budskabet om, at der findes en overvindelse af døden og en nåde uden grænser.
Ordene fra Frelserens egen mund: "Frygt ikke!"
To ganske enkle ord. Men ikke mindre nødvendige af den grund.
For troen kommer af det, der høres, og budskabet kan ikke bare sådan hentes ned fra stjernerne. Det skal have et ansigt. Og det ansigt har det igennem vores Frelser, Jesus, som de kalder Kristus.

Det er fordi vi skal have det at vide udefra, at det er så stor en forbrydelse at grave "formuen" ned (den ene talent). For hvis den betroede skat ikke sættes i omløb, taber vi mennesker muligheden for at vende ryggen til frygten. Så får Ordet ikke lo til at slå rod: Så hører vi ikke det gavmilde budskab om, at der er sat en skat i cirkulation, som er bestemt til at nå ud til enhver afkrog af verden - vække inspiration, fremkalde glæde.
Hvis ikke den betroede skat omdeles, så får vi aldrig det glædelige budskab at vide: at Guds tvetydighed er blevet en entydighed; at den slørede, skrattende stemme med ét menneske pludselig er blevet en guddommelig monolog; at transmissionen er uden støj; den gode nyhed uden forbehold - at retfærdigheden er skænket os gennem ét menneske, der var så sprængfyldt af liv, at selv massive klippestykker, selv virkelighedens grundfjeld måtte revne ved hans morgenstund.
Derfor er det, vi skal lære: ikke at frygte, selvom der er alt muligt at frygte for. Og det er ikke noget, der giver sig selv. Hvad skal vores liv være fuldt af? Glæde og fortrøstning, eller angst og pessimisme? Betragter vi virkeligheden kan vi ikke finde svar på, hvad der er mest grund til. Der får vi svar, som vi spørger.
Men hvis vi lader "en ukendt Gud" komme til orde, så har vi måske en helt ny mulighed... Hvis vi giver skatten videre, hvis vi lader frygten for Herren fare, så har vi måske mulighed for at høste tusindfold glæde af den smule, vi sår. Så kan vi slippe for at havne, hvor der ikke høres andet end gråd og tænderskæren.
Det er et spørgsmål om at tro, at mindre kan blive til mere ved at blive brugt, og det er sådan det er med Det Glædelige Budskab. Det er et spørgsmål om at lade dén vanvittige idé slå rod i vore hjerter, at den Gud, der tidligere var sløret er blevet klar i mælet, og at hans budskab er soleklart: At vi ikke skal frygte, fordi han har bragt sin retfærdighed igennem, han har vist, at livets magt gennem ham er større end dødens. Det er det, vi skal leve på. Og hvis vi gør det, er der en chance for, at der bliver mere af alt det gode. For så lever vi i håbet om, at Gud -trods alt- vil lade velsignelserne være flere end forbandelserne i denne vores brogede virkelighed.
Så lever vi ud fra et fortrøstningens ord om, at han er med os trods alt det farefulde, vi synes at stå overfor.
Og derfor kan vi også i dag af hjertet sige:
Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd;
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud
Højlovet fra første begyndelse.
Nu og i al evighed.
Amen.


Salmer:
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
7 Herre Gud, dit dyre navn og ære
330 Du, som ud af intet skabte
397 Trods længselens smerte
728 Du gav mig, o Herre
658 Når jeg er træt og trist
Læsninger:
Jobs Bog 9,12; Apostlenes Gerninger 17,22-34; Matthæusevangeliet 25,14-30
OHWebdesign