Aktuelt

Oprettelse af autorisation til skat

Fornyelse af autorisation til skat

Gudstjenester

Møder og arrangementer

Præstens side
Prædiken

Er du interesseret i at vide mere om menigheden eller måske anmode om medlemskab, er du også velkommen til at kontakte præsten.
Se evt under Medlemskab i menuen til venstre.

Valgmenighedens kirke - Johanneskirken, ligger centralt i Lemvig By. Se kort


Kunst i salen


juli august september

Naturlige Stemninger

Kjær Art

I min malerproces bliver jeg inspireret af naturen, mine blomster i haven og indre processer, som er flydt med stemninger , billeder ,former , farver og ikke mindst følelser.

Ofte maler jeg ud fra indre intuition og starter som en slags kaos på mit lærred. Jeg fortsætter og bliver opmærksom på streger og klatter som hjælper mi videre,
Herefter dukker der former op, som måske ligner noget, jeg har set eller oplevet før. Maleriet ender som noget der ligner naturalistisk.

Min billsdfremstillingemodel er kaos - rytme - form - naturalisme, og er oprindelig en gammel Jungiansk udviklingsmodel.

Billederne opstår fra et dybere sted og er spændende personlige processer.

Malerierne er til salg

Inge Kjær
Mobil 42559955
kjaeringe@hotmail.com


Salen på Kirkevej 2 vil normalt være åben alle ugens dage kl.13.00-17.00.
Ikke mandag
Evt. spørgsmål tlf. 53 70 63 44.
Kirkerummet
Lemvig Valgmenighed, Kirkevej 4,
7620 Lemvig.


Kirkebladet

Valgmenighedens kirkeblad udkommer 3 gange om året.
Bladet uddeles til alle medlemmer af menigheden, men kan også læses på disse sider.
Klik på bladet.

Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenighederLemvig og Omegns
Valgmenighed
er medlem af
Foreningen af
Grundtvigske valg-
og frimenigheder

OHWebdesign