Aktuelt

Oprettelse af autorisation til skat

Fornyelse af autorisation til skat

Gudstjenester

Møder og arrangementer

Præstens side
Prædiken

Er du interesseret i at vide mere om menigheden eller måske anmode om medlemskab, er du også velkommen til at kontakte præsten.
Se evt under Medlemskab i menuen til venstre.

Valgmenighedens kirke - Johanneskirken, ligger centralt i Lemvig By. Se kort


Kunst i salen


Marion Strandgaard udstiller i salen.
Oktober og november , december.
Marion Strandgaard
Langerhusevej 65
7673 Harboøre
Mobil nr 27211947 mail marionstrandgaard@gmail.com


Salen på Kirkevej 2 vil normalt være åben alle ugens dage kl.13.00-17.00.
Ikke mandag
Evt. spørgsmål tlf. 53 70 63 44.
Kirkerummet
Lemvig Valgmenighed, Kirkevej 4,
7620 Lemvig.


Kirkebladet

Valgmenighedens kirkeblad udkommer 3 gange om året.
Bladet uddeles til alle medlemmer af menigheden, men kan også læses på disse sider.
Klik på bladet.

Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenighederLemvig og Omegns
Valgmenighed
er medlem af
Foreningen af
Grundtvigske valg-
og frimenigheder

OHWebdesign