tab menu
Gudstjenester
 Arrangementer
 Artikel
 Prædiken
 Tidligere arrangementer
 

Møder og arrangementer


Søndag den 11. december kl. 19.00
Kirkekoncert med Lemvig Lillekor

Årets julekoncert står vokalensemblet Lemvig Lillekor under ledelse af Jørgen H. Bruntse for.
Lemvig Lillekor blev oprindeligt dannet i et ønske om at søge udfordring for den enkelte korist og at synge utraditionelle satser.
Koret består af 10 sangere, der synger flerstemmige satser.
Vores juleprogram omfatter sange og salmer om vinter, advent og jul.
Repertoiret er meget bredt. De bevæger sig tidsmæssigt fra renæssancen til nyere rytmiske satser og fra det traditionelle danske over engelske, tyske, franske til latinske satser.
Efter koncerten vil der blive serveret hjemmelavet julebag og kaffe. Og også her vil Lemvig Lillekor synge nogle sange for os.
Alle er velkomne!
Kaffe og julebag i forsamlingssalen koster 50 kr.
Fredag d. 6. januar 2023 kl. 19.00
Nytårsmøde med Ivar Brændgaard
Aftenen begynder med gudstjeneste over Hellig Tre Konger i Johanneskirken ved Ivar Brændgaard.
Herefter foresætter aftenen med et foredrag i Forsamlingssalen over temaet: Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?
Ivar Brændgård er uddannet sprogofficer og cand. teol., tidligere højskoleforstander, direktør for TV MIDTVEST 1988-2016. Vikarpræst i 10 forskellige sogne 2017-21. Formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse 2013-2020.
Han har desuden rejst regelmæssigt i Israel siden 1970erne.
Pris for foredrag og kaffe 50 kr. Alle er velkomne
2 onsdage: d. 11. og 25. januar 2023 kl. 10.00-12.00
Litteraturkreds
Vi skal over 2 onsdage gennemgå og diskutere bogen: Om hundrede år, en sønderjysk krønike fortalt fra skiftende perspektiver, i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år.
Om hundrede år (2019) begynder i 1914, da første verdenskrig bryder ud.
Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården.
I steder overtager svogeren Marius og søsteren Helene gården.
De får fem børn hvis liv præges voldsomt af deres døve far og de spor som den store krig trækker helt op til 2014.
Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre en familie.
Hundrede års danmarkshistorie i et godt vekselspil mellem store historiske verdensbegivenheder og lokale forhold.
Bogen kan lånes på Lemvig Bibliotek
Kaffe og rundstykker koster 20 kr.
Tirsdag den 17. januar kl. 19,30 i Forsamlingssalen, Kirkevej 2
Forfatteraften med Einar Màr Gudmundsson

Meget heldige omstændigheder har gjort det muligt at invitere til foredrag med en af Nordens mest læste forfattere.
Islandske Einar Már Gudmundsson har skrevet både romaner, noveller, digte og essays gennem snart 40 år.
Senest bogen Islandske forbrydere; fra 2021, hvor han - som altid - skildrer de utilpassede og skæve eksistenser med stor kærlighed og solidaritet.
Island og Islands historie er for Gudnundsson et uudtømmeligt univers af fortællinger især om skæbner, der ikke står at læse i de rigtige historiebøger.
EMG vil også læse op fra sin seneste digtsamling Til rette vedkommende.

Aftenen arrangeres i samarbejde med Lemvig Folkeuniversitet.
Foredrag og kaffe koster 50 kr.
Alle er velkomne.
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00
Kyndelmisse med fællesspisning

Vi fejrer kyndelmisse i valgmenigheden som en familiegudstjeneste.
Kirken vil være fuld af levende lys og årets konfirmander vil medvirke i gudstjenesten.
Efterfølgende er der fællesspisning, sang og underholdning i forsamlingssalen.
Arrangementet inklusive måltid er gratis.
Tilmelding foregår til præsten senest fredag den 27. januar 2023.
Søndag d. 5. marts kl. 14.00 i Johanneskirken
Kyndelmisse med fællesspisning

Udfordringer og muligheder for kirken i en forandringstid
Vi oplever stor interesse for kirke og kristendom og samtidig, står vi i en post-coronatid, hvor vi som kirke skal finde nye veje for, at vores forkyndelse vil opleves relevant og frisættende.
Biskop Henrik Stubkjær vil med sit foredrag lægge op til en dialog om kirkens forkyndelse og plads i samfundet.
Henrik Stubkjær er teolog og præst.
Han har siden 2014 været biskop over Viborg Stift og har tidligere været generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp i 10 år.

Foredrag og kaffe koster 50 kr.
Søndag d. 5. marts kl. 14.00 i Johanneskirken
Kyndelmisse med fællesspisning

Med afsæt i de grundtvigske valg- og frimenigheders historier skal vi prøve at indkredse, hvori den grundtvigske inspiration aktuelt kan bestå for en fri menighed, ligesom vi kan komme ind på de frie skolers virke.
Morten Kvist holder et oplæg og lader sig afbryde. Vi holder en kaffepause, hvorefter vi tager en fælles diskussion.
Morten Kvist blev teologisk kandidat i 1984 fra Københavns Universitet.
Han blev herefter præst ved Ryslinge Frimenighed frem til 1993.
Mellem 1993 og 1998 var Kvist forstander på Askov Højskole, hvorefter han blev ansat som præst i Herning og Gjellerup Valgmenigheder.
Fra 2003 til 2010 var han medlem af Det Etiske Råd.

Det koster 20 kr. inklusiv kaffe og rundstykker
6. til 12. juni 2023
Gotland + Udvandrernes Land, Glasriket og Øland


Tilmelding og yderligere info se her: folder
ohWebdesign