Gudstjeneste i Lemvig Valgmenighedskirke

 

tilbage


1. Klokkeringning
2. Præludium

3. Indgangsbøn

4. Indgangssalme

5. Salutation

    Præst: ”Herren være med jer!”

    menighed: ”Og med din ånd”!

6. Indledningskollekt + amen
 

7. Læsning fra Det Gamle Testamente

    (menigheden rejser sig)
 

8. Salme mellem læsningerne

9. Læsning fra Det Nye Testamente (menigheden rejser sig)

10. Trosbekendelse (siges af præsten- efterfulgt af DDS 300,2: ”Kom lysets Ånd!”)

11. Salme før prædikenen

12. På prædikestolen:

        a) Evangelium (menigheden rejser sig: ”Gud være lovet for sit glædelige

              budskab”)
        b) Prædiken
        c) Kirkebøn
        d) Meddelelser
        e) Den Apostolske Velsignelse (siges af præsten – menigheden rejser sig)
 

13. Salme efter prædikenen
 

14. Nadver:
        a) DDS 463 ”Mæt min sjæl”
        b) Nadverindledning
        c) Nadverbøn + amen
        d) Fadervor + amen
        e) Indstiftelsesordene (menigheden rejser sig)
        f) Uddeling (under uddelingen synges en salme)
        g) Bortsendelsesord
        h) DDS 474 ”Jesus Krist du gav mig livet”
 

15. Slutningskollekt + amen
 

16. Den Aronitiske Velsignelse + 3 x amen (menigheden rejser sig)
 

17. Udgangssalme
 

18. Udgangsbøn
 

19. Postludium

 

tilbage

webmaster
OHWebdesign