Medlemskab:

Kirkeskat/medlemsbidrag.
I valgmenigheden betales ikke kirkeskat, men der ydes medlemsbidrag, der i reglen svarer til kirkeskatten i sognekirken.
Der er to valgmuligheder for betalingen:

1) Forpligtigelseserklæring:
Vælger man forpligtigelseserklæringen er valgmenighedsbidraget fuldt fradragsberettiget på selvangivelsen, og man betaler mindst 1,75% af den skattepligtige indkomst.
For at opnå denne fradragsret binder man sig for mindst 10 år.
Bidraget bortfalder ved dødsfald eller udmeldelse.

2) Almindeligt medlemsbidrag:
Medlemsbidraget er fradragsberettiget efter reglerne i ligningslovens § 8A.
Det almindelige medlemsbidrag er fuldt fradragsberettiget som gave til en velgørende forening. Dog kan højst kr. 14.500 trækkes fra under ligningsmæssige fradrag på selvangivelsen.
Bidraget angives automatisk til SKAT fra Lemvig Valgmenighed.
Bidraget beregnes (ligesom kirkeskat) af sidste års indkomst og opkræves ved 4 årlige rater, hvoraf 4. rate indeholder en endelig opgørelse.

Ønsker du at anmode om medlemskab, kan du benytte denne formular: FormularFormular
OHWebdesign