tab menu
Forhistorien
 Historie
 Præsterne
 Kirken
 

Johanneskirken

 

En kreds af interesserede, som dels havde søgt Bøvling Valgmenighed dels kapellanen i Heldum-Tørring, Karl Poulsen, der senere blev valgmenighedspræst i Ryslinge, ønskede at bygge deres egen valgmenighedskirke i Lemvig.

I foråret 1883 tog man fat på opførelsen efter at bygmester Andreas Bentsen, der var lærer ved højskolen i Vallekilde, havde udarbejdet tegninger og overslag. Kirken blev bygget i korsform med romanske stilformer og forsynet mede et ottekantet tårn. Kirken blev bygget i røde mursten og den store bygning med 500 siddepladser kunne opføres for 14.040,83 kr..

Kirsten og Peter Madsen, Lemvig Møllegård, der skænkede grunden og et kontant beløb, gav desuden håndværkerne kost under opførelsen.

I løbet af sommeren samlede man de fornødne penge ind. Indsamlingen sluttede ved nytår, og man var nået meget tæt på den fulde byggesum, nemlig 13.828,59 kr.

Inventaret til Kirken fik man ved særlige gaver. Til eksempel kan nævnes, at Bøvling Valgmenighed gav prædikestolen. Deres præst blev også præst for Lemvig Valgmenighed.
Kirkens indvielse fandt sted søndag den 16. december 1883.

På et menighedsmøde på Jespersens Hotel først i det nye år, 1884, blev det vedtaget at yde pastor Jessen 500-600 kr. i årlig løn. Senere fik han hjælp til indkøb af en hest til befordring.
På omtalte møde valgte man et kirkeråd på 7 medlemmer.

I begyndelsen bestod menighedens indtægter udelukkende af frivillige bidrag.

I 1889 vedtoges det bl.a. at kvinder kunne indvælges i bestyrelsen. Den nye bestemmelse ang. kvinders valgbarhed gav straks resultat, idet Kirstine Madsen blev indvalgt. Fru Madsen, som ikke selv var til stede, nægtede dog at indtræde i bestyrelsen, og man enedes så om at vælge en mand i stedet.

Fru Madsens hengivenhed for kirken var dog usvækket. Ved et møde d. 31.03.1889 blev det meddelt, at Kirstine Madsen havde skænket et alterbillede forestillende Kristus, der vandrer på Genezareth sø. Alterbilledet blev malet af kunstmaler P. Møller, Kolding

I 1917 blev der anskaffet et orgel for penge indsamlet privat. Et nyt kirkeorgel fra det kendte firma Frobenius blev indviet i 1963.
I haven omkring kirken er der opstilllet en del af Billedhugger Torvald Westergaads værker som afslutning på ”Skulpturstien”.

Ulla Lauritsen.

OHWebdesign