Dåb

Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted.


Anmeldes til præsten i god tid, inden dåben skal finde sted.


Til dåbssamtalen medbringes barnets fødselsoplysninger samt evt. oplysninger på enten vielse eller faderskabsafgørelse fra Statsamtet.

OHWebdesign