tab menu
Dåb
 Konfirmation
 Vielse
 Begravelse
 Gravsted
 Besøg af præsten
 

Gravsted

Leje af kiste-/urneplads betaler Lemvig Valgmenighed, når et medlem begraves eller bisættes.

Ønskes leje af gravstedet forlænget ud over den obligatoriske fredningsperiode, betaler Valgmenigheden ikke herfor.

Fredningstiden for en urneplads er 10 år, mens det for en kisteplads drejer sig om 20 år eller mere, alt efter jordens bonitet.

Gravsætning/kremering betaler Lemvig Valgmenighed for, uanset fra hvilken kirke begravelsen/bisættelsen af et medlem finder sted, dvs. for at graven graves og kastes til igen, eller for kremering og nedsættelse af urnen.

Anlæg og vedligehold af gravsted betaler Lemvig Valgmenighed ikke for.
OHWebdesign